به متقاضیان محترم توصیه میشود قبل از عقد قرارداد در این رابطه با هر شرکتی که تمایل دارندنسبت به موارد زیر اطمینان لازم را کسب نمایید:

۱٫شماره کد ثبتی دراداره ثبت شرکتهای تهران

۲٫مجوز فعالیت

۳٫سابقه و آرشیو فعالیت های انجام شده در زمینه ثبت شرکت و اخذ و ارتقا رتبه

۴٫اطلاعات فنی و اداری نسبت به قوانین روزسازمانها و انجمن های مهندسی در رابطه با ثبت شرکت و اخذ رتبه مشاور و پیمانکار و کلیه امور مرتبط

۵٫اطمینان از توانایی ارائه خدمات