تغییر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر.

ایجاد شعبه جدید نیز مانند تغییر آدرس دارای همان شرایط و مدارک می باشد. و همان مراحل طی خواهد شد.

تغییر آدرس شرکتها دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد. مثلا تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت و یا انتقال به شهر دیگر.