یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد. معمولا تغییرات می تواند کم کردن و یا اضافه کردن موردی در موضوع باشد و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند.

توجه داشته باشید، گاهی تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود.

مثلا شرکت با تغییر موضوع، فناوری اطلاعات نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا نهادهای دیگر خواهد بود.