قرارداد تجاری و بازرگانی با قرارداد معمول چه تفاوتی دارد؟

رشد معاملات تجاری، عامل شکل گیری انواع قراردادهای تجاری شده و می شود. قراردادهای تجاری با قراردادهای معمول مدنی تفاوت دارد.

چه نوعی از قرارداد، قرارداد تجاری و بازرگانی خوانده می شود؟

ماهیت این نوع از قراردادها شرایطی را برای اطلاق قید تجاری به آن ایجاب می‌کند.

قراردادهای تجاری، آن دسته از قراردادهایی هستند که در ماده 2 قانون تجارت ما احصا شده است. براساس این ماده، معاملات تجارتی در زیر معرفی می شوند.

انواع معاملات تجاری

  1.  خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
  2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
  3. هر قسم عملیات دلالی یا سفارش کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌می‌شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
  4.  تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد.
  5.  تصدی به عملیات حراجی
  6.  تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی
  7.  هر قسم عملیات صرافی و بانکی
  8.  معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیر تاجر باشد
  9.  عملیات بیمه بحری و غیربحری
  10.  کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی، با همکاران ما در ثبت قلم تماس حاصل نمایید.

IndustryContract-300x199 قرارداد تجاری و بازرگانی