قرارداد ملکی

به قراردادی قرارداد ملکی گفته می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود

در نتیجه عرفاً قرارداد مکتوبی که بین طرفین(فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می گردد

و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می شود

کادر مجرب وکلای ثبت قلم آماده هر گونه همکاری در زمینه تنظیم و نظارت بر انواع قرارداد ملکی

برای شما مشتری گرامی می باشند

جهت تماس با ثبت قلم از لینک رو برو استفاده کنید : تماس با ما