ثبت برند

اگر بخواهیم ساده بگوییم مالکیت معنوی یک نام تجاری را برند می گویند.

برند یکی از مهم ترین بخش های یک تجارت است

برند به تجارت هویت می بخشد

برند تجارت را در ذهن مشتری ها نگاه می دارد.

ثبت برند خود را به تیم مجرب موسسه قلم بسپارید:021-44384603