تفکیک برند ها و ثبت انواع برند

گروه متخصص ثبت قلم خدمات ثبت انواع برند را خدمت شما مشترکین عزیز ارائه می دارد .

همکاران ما آماده هر گونه آموزش و مشاوره و حتی قبول ثبتی انواع برندها می باشند

 انواع برند:

الف)برند جمعی:

برند هایی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته

و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند

مانند : اتحادیه شالیکاران شمال

ب)برند های تضمینی:

برند هایی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند

کالا وخدمات خود را با استاندارد تعیین شده وفق دهد

مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ایزو ها

انواع ثبت برند

به طور کلی ثبت برند های تجاری را به ثبت برند در ایران و ثبت برند بین المللی (مادرید) تقسیم میکنند.

ثبت برند در ایران شامل ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین میشود که ثبت برند لاتین در ابتدا نیازمند اخذ کارت بازرگانی می باشد.