شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

مدت فعالیت شرکت نسبی

مدت فعالیت شرکت نسبی به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال شرکت هایی که برای انجام کار های پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و شرکت هایی که برای انجام امور بازرگانی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.

سال مالی شرکت نسبی

سال مالی اکثر شرکت ها از اول فروردین تا آخر اسفند ماه می باشد. در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود. مثل مدارس و دانشگاه ها که آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال مالی خود را تعریف می کنند و یا بعضی از شرکت ها سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.

اوراق قانونی شرکت های نسبی

شرکت های نسبی برای تاسیس احتیاج به اوراقی دارد که باید به امضاء شرکاء و اعضاء رسیده باشد و به شرح زیر می باشد :

۱. شرکتنامه شرکت نسبی.

۲. اساسنامه شرکت نسبی.

۳. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت نسبی.

۴. صورتجلسه هیات مدیره شرکت نسبی.

۵. اقرارنامه مدیران و در صورت لزوم بازرسان شرکت نسبی.

این اوراق برای هر شرکت متقاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه شرکت های نسبی ندارد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

  • شرکتنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه .
  • اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه .
  • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین دو نسخه .
  • مدارک هویتی شرکاء و اعضاء .
  • مدارک هویتی هیات نظار (در صورتی که تعداد اعضاء بیشتر از ۱۲ نفر باشد.)
  • اقرارنامه مدیر عامل به دریافت سرمایه اولیه .
  • ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع .
  • اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت شرکت با وکیل صورت پذیرد .
  • گواهی عدم سوء پیشینه .
  • در مواردی که شریک حقوقی باشد برابر اصل مدارک شرکت سهامدار به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شرکت .