دعاوی حقوقی یکی از گروه خدماتی است که ثبت قلم ارائه می کند. برخی از عناوین این خدمات عبارتند از

  1. مطالبات (چک، سفته، رسید و …)
  2. املاک
  3. -اجـــــاره، سرقفــــــلـــی
  4. امور سهام شرکت هـــا
  5. تنظیم انواع قراردادهای تجاری و غیر تجاری
  6. داوری قــــراردادهـــــــــا
  7. اختلافات کارگر و کارفرما