دعاوی کیفری یکی دیگر از خدماتی است که ثبت قلم علاوه بر ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت اختراع و … ارائه می نماید.شامل:

  1. کـــلاهبـــرداری
  2. مزاحمت و ممانعت از حـق
  3. فروش مال غیر
  4. ضـرب و شــتـم
  5. سرقت
  6. مواد مخـــــــدر
  7. جرایم رایانه ای و اینترنتی
  8. مزاحمت تلفنی
  9. جعل اسنــــــاد و…