برخی از خدمات موسسه قلم در زمینه حسابداری و امور مالیاتی به شرح زیر است:

1- انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری در دفتر کار شما

2- مشاوره مالی و مالیاتی با ممیزان بازنشسته دارایی و دفاعیه

3- اخذ کد کارگاهی، کد بیمه، پلمپ دفاترحسابداری

4- تنظیم اظهارنامه مالیاتی و عدم فعالیت

5- نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی مودیان

6- تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

7- ثبت نام ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده