انواع کارت بازرگانی

  1. کارت بازرگانی تجاری: بر اساس تعریف گمرک، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخص حقیقی باشد چه شخص حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارذ.
  2. کارت بازرگانی خدماتی: برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت خدماتی دارند صادر می شود. دارندگان این کارت تنها در زمینه فعالیت خود می توانند کالا وارد نمایند.
  3. کارت بازرگانی موردی: این کارت تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک بار خواهان ترخیص کالاهای خود باشند صادر می گردد.
  4. کارت بازرگانی تولیدی/صنعتی: این نوع کارت برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند صادر می شود. دارندگان این کارت می توانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید صادر نمایند.