مزایای کارت بازرگانی

 1. عضویت در اتاق بازرگانی
 2. واردات و صادرات از منطقه آزاد تجاری
 3. مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری
 4. ثبت سفارشات و ترخیص کالا
 5.  مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
 6. ثبت نام تجاری لاتین
 7.  شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
 8. ارتباط با تجار خارجی
 9. صدور ویزای تجاری
 10. صدور گواهی مبدا
 11.  مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
 12. ثبت نام تجاری در خدمات صادرات
 13.  شناخته شدن به عنوان بازرگان برای اشخاص حقیقی